Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Barcelona. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 832 6.218 28.798 67.025 83.726 27.254 122.339 46.488 84.026 157.224 623.930
Catalunya 520 4.197 20.224 41.651 57.412 14.431 83.256 26.150 63.851 99.724 411.416
Barcelona 478 3.762 18.793 39.117 53.742 13.313 77.637 24.205 59.454 89.568 380.069
Girona 12 77 411 746 1.068 287 1.537 507 1.284 2.908 8.837
Lleida 15 264 542 1.052 1.535 489 2.471 844 1.781 4.420 13.413
Tarragona 15 94 478 736 1.067 342 1.611 594 1.332 2.828 9.097
Resta de l'Estat 280 1.896 7.793 24.082 24.322 12.106 35.273 19.380 17.972 51.643 194.747
Andalusia 155 570 2.316 8.067 8.119 4.847 10.635 5.363 4.112 13.529 57.713
Aragó 19 313 952 2.496 2.733 904 4.155 2.174 2.844 6.419 23.009
Astúries 4 15 84 251 292 137 439 227 262 662 2.373
Balears 4 20 91 107 167 55 265 122 221 629 1.681
Canàries 0 9 36 63 101 43 140 70 102 341 905
Cantàbria 5 19 88 140 134 49 267 135 220 469 1.526
Catella-la Manxa 9 145 647 2.303 2.021 1.015 2.611 1.817 1.242 3.616 15.426
Catella i Lleó 18 236 1.106 3.648 3.222 1.335 5.193 3.372 2.814 9.057 30.001
Comunitat Valenciana 15 95 468 1.044 1.262 401 1.907 866 1.144 2.898 10.100
Extremadura 14 100 488 1.697 1.573 1.119 1.883 1.093 845 2.893 11.705
Galícia 19 162 636 2.085 2.284 1.233 4.207 2.409 1.434 4.875 19.344
Madrid 5 73 301 573 670 300 1.084 530 1.022 2.015 6.573
Múrcia 2 68 200 764 776 291 1.008 507 577 1.238 5.431
Navarra 2 11 96 180 224 98 362 201 284 885 2.343
País Basc 3 22 139 249 326 108 510 178 437 955 2.927
La Rioja 1 14 64 218 185 56 260 148 190 569 1.705
Ceuta / Melilla 5 24 81 197 233 115 347 168 222 593 1.985
Estranger 32 125 781 1.292 1.992 717 3.810 958 2.203 5.857 17.767
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions
Cerca per nom