Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Castellbisbal. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 65 15 223 399 455 147 374 127 67 197 2.069
Catalunya 46 6 105 224 278 60 236 66 55 116 1.192
Barcelona 43 6 99 216 266 59 226 59 52 113 1.139
Girona 1 0 2 2 1 1 3 4 1 1 16
Lleida 1 0 1 3 3 0 2 1 1 1 13
Tarragona 1 0 3 3 8 0 5 2 1 1 24
Resta de l'Estat 19 9 112 169 172 86 135 58 12 80 852
Andalusia 11 5 69 97 102 56 76 29 6 43 494
Aragó 2 0 3 2 6 3 12 0 2 3 33
Astúries 0 0 0 3 0 0 2 1 0 1 7
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
Cantàbria 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Catella-la Manxa 3 0 12 33 26 8 17 9 2 8 118
Catella i Lleó 0 2 4 8 9 2 6 3 0 6 40
Comunitat Valenciana 1 0 4 1 7 1 4 1 0 5 24
Extremadura 1 1 9 13 10 6 4 5 0 8 57
Galícia 0 1 3 8 9 6 6 6 0 6 45
Madrid 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 7
Múrcia 0 0 2 2 1 1 3 2 1 0 12
Navarra 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
País Basc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 6
Estranger 0 0 6 6 5 1 3 3 0 1 25
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castellbisbal

Opciones
Búsqueda por nombre