Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Cornellà de Llobregat. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 118 294 1.758 6.620 4.618 2.948 5.363 2.278 1.642 5.176 30.815
Catalunya 57 118 715 2.431 2.155 827 2.641 826 1.000 2.352 13.122
Barcelona 52 110 684 2.321 2.063 797 2.507 787 957 2.219 12.497
Girona 3 2 9 27 21 13 31 9 15 31 161
Lleida 1 5 10 38 36 5 50 21 18 63 247
Tarragona 1 1 12 45 35 12 53 9 10 39 217
Resta de l'Estat 60 174 1.027 4.114 2.406 2.090 2.631 1.426 613 2.740 17.281
Andalusia 38 73 565 2.277 1.322 1.188 1.425 744 306 1.393 9.331
Aragó 1 8 49 135 91 40 137 62 37 135 695
Astúries 0 1 7 4 7 3 10 3 1 13 49
Balears 0 0 3 2 4 0 4 0 1 3 17
Canàries 0 0 3 3 2 0 4 2 1 2 17
Cantàbria 2 0 1 11 6 9 11 1 4 8 53
Catella-la Manxa 6 11 81 436 209 185 209 121 63 223 1.544
Catella i Lleó 3 13 76 356 170 101 214 132 54 279 1.398
Comunitat Valenciana 2 5 24 47 40 34 54 31 18 77 332
Extremadura 4 41 139 558 361 401 340 187 75 330 2.436
Galícia 1 8 33 129 89 66 121 91 13 126 677
Madrid 0 4 4 22 22 15 17 15 13 32 144
Múrcia 2 6 25 87 50 28 43 18 13 53 325
Navarra 0 1 0 6 4 2 3 3 1 11 31
País Basc 0 1 5 11 5 1 11 1 6 11 52
La Rioja 1 1 3 5 2 2 6 3 2 5 30
Ceuta / Melilla 0 1 9 25 22 15 22 12 5 39 150
Estranger 1 2 16 75 57 31 91 26 29 84 412
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre