Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Garriga, la. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 58 27 166 303 1.397 336 592 152 220 573 3.824
Catalunya 44 20 118 217 823 171 425 89 185 405 2.497
Barcelona 43 20 113 209 791 164 404 88 165 379 2.376
Girona 0 0 2 5 18 3 11 0 9 11 59
Lleida 0 0 2 2 9 3 8 0 6 7 37
Tarragona 1 0 1 1 5 1 2 1 5 8 25
Resta de l'Estat 13 7 46 84 566 159 158 62 33 155 1.283
Andalusia 9 5 26 42 368 110 98 35 15 82 790
Aragó 0 0 2 3 24 6 8 1 6 9 59
Astúries 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 7
Balears 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 5 0 1 0 1 1 8
Castella la Manxa 0 0 2 0 16 5 2 1 0 2 28
Castella Lleó 2 1 2 4 28 4 8 6 0 11 66
Comunitat Valenciana 0 0 1 1 7 2 2 0 0 5 18
Extremadura 1 1 5 17 68 17 18 11 1 20 159
Galícia 1 0 4 3 35 11 15 4 4 3 80
Madrid 0 0 0 4 1 0 2 1 1 5 14
Múrcia 0 0 1 3 5 3 2 1 3 4 22
Navarra 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
Pais Basc 0 0 2 2 0 0 0 1 1 4 10
La Rioja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Ceuta / Melilla 0 0 0 3 1 0 1 0 0 4 9
Estranger 1 0 2 2 8 6 9 1 2 13 44
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Garriga, la

Options
Search by name