Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Guardiola de Berguedà. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 26 21 11 12 99 52 93 14 4 60 392
Catalunya 25 14 7 7 78 38 81 10 3 52 315
Barcelona 23 11 7 6 73 36 77 10 3 52 298
Girona 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 7
Lleida 0 1 0 1 5 1 2 0 0 0 10
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 5 4 5 21 12 12 4 1 7 72
Andalusia 1 3 4 5 14 7 7 3 1 4 49
Aragó 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Astúries 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 5
Catella i Lleó 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
Galícia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Guardiola de Berguedà

Opciones
Búsqueda por nombre