Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Masnou, el. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 150 80 558 678 1.260 428 1.226 387 779 1.544 7.090
Catalunya 90 57 374 446 819 207 858 234 611 995 4.691
Barcelona 87 45 362 423 780 195 817 225 575 928 4.437
Girona 3 2 7 7 18 6 20 5 12 24 104
Lleida 0 6 3 9 10 4 14 2 17 32 97
Tarragona 0 4 2 7 11 2 7 2 7 11 53
Resta de l'Estat 45 21 159 211 397 207 323 143 144 469 2.119
Andalusia 11 8 60 84 153 77 120 49 36 136 734
Aragó 1 3 8 12 28 14 31 9 17 52 175
Astúries 1 0 0 3 5 0 1 1 0 9 20
Balears 0 0 0 2 1 1 3 0 2 3 12
Canàries 0 0 3 0 1 1 4 1 1 3 14
Cantàbria 0 0 1 1 1 0 2 1 2 5 13
Catella-la Manxa 1 1 10 12 28 14 10 3 6 24 109
Catella i Lleó 1 1 14 22 40 10 24 23 19 69 223
Comunitat Valenciana 3 2 13 6 9 7 21 7 13 24 105
Extremadura 25 2 28 24 77 56 35 25 10 43 325
Galícia 2 2 9 12 22 15 16 8 11 28 125
Madrid 0 2 2 17 4 2 19 5 10 22 83
Múrcia 0 0 4 7 9 8 14 4 9 19 74
Navarra 0 0 3 1 1 0 4 4 2 9 24
País Basc 0 0 1 3 11 0 12 1 3 10 41
La Rioja 0 0 0 4 2 1 2 2 1 6 18
Ceuta / Melilla 0 0 3 1 5 1 5 0 2 7 24
Estranger 15 2 25 21 44 14 45 10 24 80 280
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Masnou, el

Opciones
Búsqueda por nombre