Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Masquefa. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 43 2 60 284 164 117 161 42 31 108 1.012
Catalunya 33 1 46 168 116 52 115 31 25 74 661
Barcelona 28 1 46 160 110 47 110 30 24 74 630
Girona 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Lleida 3 0 0 3 2 5 2 0 1 0 16
Tarragona 2 0 0 5 2 0 2 1 0 0 12
Resta de l'Estat 10 1 13 113 48 65 42 10 4 32 338
Andalusia 3 0 6 64 25 32 19 6 4 17 176
Aragó 1 0 2 4 3 1 3 1 0 2 17
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Catella-la Manxa 2 0 0 4 4 0 4 1 0 3 18
Catella i Lleó 1 0 3 8 2 5 4 1 0 1 25
Comunitat Valenciana 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 7
Extremadura 0 1 1 22 11 18 3 0 0 6 62
Galícia 0 0 0 2 1 4 4 0 0 0 11
Madrid 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4
Múrcia 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 6
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
La Rioja 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Estranger 0 0 1 3 0 0 4 1 2 2 13
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Masquefa

Options
Search by name