Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Palau-solità i Plegamans. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 65 19 191 578 769 210 515 154 177 385 3.063
Catalunya 57 10 140 385 517 113 370 89 135 245 2.061
Barcelona 55 8 133 368 496 110 348 86 131 229 1.964
Girona 0 1 1 7 5 2 7 0 1 8 32
Lleida 1 1 4 6 11 0 8 2 3 5 41
Tarragona 1 0 2 4 5 1 7 1 0 3 24
Resta de l'Estat 6 9 49 188 241 93 139 61 40 131 957
Andalusia 4 4 28 89 131 54 66 30 18 50 474
Aragó 0 0 2 10 12 8 13 5 6 10 66
Astúries 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Canàries 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 1 0 2 2 0 0 1 0 2 8
Catella-la Manxa 2 1 8 20 19 8 15 5 4 11 93
Catella i Lleó 0 2 1 13 21 3 12 6 2 10 70
Comunitat Valenciana 0 0 0 7 5 2 5 2 3 11 35
Extremadura 0 1 4 15 19 7 12 5 2 15 80
Galícia 0 0 1 10 10 4 6 1 0 7 39
Madrid 0 0 1 5 2 1 2 2 2 4 19
Múrcia 0 0 2 4 8 4 5 3 0 4 30
Navarra 0 0 0 5 9 1 1 1 1 1 19
País Basc 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 8
La Rioja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5
Estranger 2 0 2 5 11 4 6 4 2 9 45
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Palau-solità i Plegamans

Opciones
Búsqueda por nombre