Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Santa Coloma de Gramenet. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 134 366 2.079 8.108 7.843 5.854 8.484 4.006 2.192 6.975 46.041
Catalunya 50 131 800 2.996 3.642 1.853 4.409 1.451 1.394 3.143 19.869
Barcelona 47 122 776 2.898 3.555 1.793 4.268 1.396 1.339 2.996 19.190
Girona 1 2 10 33 43 27 56 13 23 60 268
Lleida 1 5 7 36 27 18 56 32 26 65 273
Tarragona 1 2 7 29 17 15 29 10 6 22 138
Resta de l'Estat 81 230 1.257 5.058 4.066 3.959 3.978 2.518 777 3.735 25.659
Andalusia 51 133 706 2.751 2.307 2.410 2.237 1.316 432 2.057 14.400
Aragó 5 18 34 135 154 75 164 83 31 112 811
Astúries 0 2 2 12 13 9 21 14 4 23 100
Balears 0 0 3 6 6 6 8 4 3 4 40
Canàries 0 0 2 1 3 1 6 2 2 2 19
Cantàbria 0 0 4 6 9 1 4 1 0 6 31
Catella-la Manxa 7 13 138 592 339 347 345 256 67 279 2.383
Catella i Lleó 2 18 106 362 263 145 253 234 59 327 1.769
Comunitat Valenciana 0 4 15 73 67 46 81 40 20 75 421
Extremadura 4 24 168 679 542 662 474 311 81 443 3.388
Galícia 3 6 42 175 150 129 180 150 35 191 1.061
Madrid 0 2 5 56 36 25 36 21 8 39 228
Múrcia 3 6 21 127 102 60 98 49 21 96 583
Navarra 1 1 1 8 9 5 5 2 1 7 40
País Basc 0 1 0 8 7 3 14 7 2 14 56
La Rioja 0 0 0 13 8 5 9 2 0 10 47
Ceuta / Melilla 5 2 10 54 51 30 43 26 11 50 282
Estranger 3 5 22 54 135 42 97 37 21 97 513
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options
Search by name