Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Sant Vicenç de Castellet. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 24 18 192 316 701 381 369 136 98 283 2.518
Catalunya 20 7 114 232 449 211 284 83 88 203 1.691
Barcelona 18 6 109 224 421 199 266 72 80 179 1.574
Girona 1 0 1 2 6 2 3 3 1 4 23
Lleida 1 1 3 3 20 10 11 6 5 18 78
Tarragona 0 0 1 3 2 0 4 2 2 2 16
Resta de l'Estat 4 11 77 82 250 170 82 51 10 76 813
Andalusia 3 7 55 49 159 135 53 33 2 47 543
Aragó 0 0 2 5 8 2 3 1 1 5 27
Astúries 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Balears 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Catella-la Manxa 0 1 7 7 26 10 6 3 1 4 65
Catella i Lleó 0 2 6 9 18 4 6 8 1 8 62
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 3 3 0 1 0 2 10
Extremadura 0 0 0 7 15 9 1 2 1 4 39
Galícia 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 10
Madrid 0 0 0 1 1 0 2 2 1 2 9
Múrcia 1 0 3 0 4 2 6 0 0 2 18
Navarra 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
País Basc 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
La Rioja 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 3 1 3 1 4 1 0 1 14
Estranger 0 0 1 2 2 0 3 2 0 4 14
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sant Vicenç de Castellet

Options
Search by name