Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Begur. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 47 14 39 40 68 283 212 35 80 188 1.006
Catalunya 27 9 16 26 41 127 148 27 52 111 584
Barcelona 0 0 4 4 6 9 17 7 14 33 94
Girona 27 8 12 22 35 115 131 19 37 77 483
Lleida 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Tarragona 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
Resta de l'Estat 13 5 14 7 22 125 49 8 24 62 329
Andalusia 8 5 9 3 11 105 34 5 16 38 234
Aragó 0 0 1 0 0 6 1 0 1 4 13
Astúries 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 1 0 3 5 2 1 0 5 17
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5 10
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 0 1 2 0 3 1 8
Extremadura 4 0 1 1 4 4 0 0 0 5 19
Galícia 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 11
Madrid 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 7
Múrcia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4
Estranger 7 0 9 7 5 31 15 0 4 15 93
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Begur

Opcions
Cerca per nom