Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Pals. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 60 8 13 30 58 156 133 9 40 105 612
Catalunya 55 7 9 26 51 94 110 8 32 86 478
Barcelona 1 0 1 1 10 4 12 0 2 8 39
Girona 54 7 8 25 41 88 98 8 30 78 437
Lleida 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tarragona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 2 1 3 4 6 60 15 1 6 15 113
Andalusia 1 0 3 4 5 52 8 1 4 6 84
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5
Catella i Lleó 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 7
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Extremadura 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 3 0 1 0 1 2 8 0 2 4 21
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Pals

Opciones
Búsqueda por nombre