Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Riells i Viabrea. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 25 2 51 38 114 39 68 14 12 44 407
Catalunya 19 2 42 26 81 24 52 9 10 32 297
Barcelona 8 2 26 22 55 17 28 5 5 25 193
Girona 11 0 14 4 26 6 24 4 4 6 99
Lleida 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Tarragona 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Resta de l'Estat 3 0 9 11 32 15 14 5 2 11 102
Andalusia 1 0 2 8 15 9 8 2 0 4 49
Aragó 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 8
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Catella-la Manxa 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Catella i Lleó 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 8
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
Extremadura 1 0 3 1 4 2 0 0 0 3 14
Galícia 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 6
Madrid 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Navarra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 3 0 0 1 1 0 2 0 0 1 8
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Riells i Viabrea

Options
Search by name