Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Naut Aran. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 29 21 3 9 14 46 175 9 67 106 479
Catalunya 27 20 2 7 7 30 126 6 50 83 358
Barcelona 0 0 1 0 2 2 23 2 7 10 47
Girona 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5
Lleida 27 19 1 7 5 27 100 3 43 71 303
Tarragona 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Resta de l'Estat 2 1 1 1 6 16 48 3 16 21 115
Andalusia 1 0 0 0 0 8 15 1 6 10 41
Aragó 1 0 0 1 2 1 5 0 0 5 15
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
Catella i Lleó 0 0 1 0 3 1 5 0 1 0 11
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Galícia 0 1 0 0 0 4 5 0 4 1 15
Madrid 0 0 0 0 1 1 3 0 1 4 10
Múrcia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
País Basc 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 6
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Naut Aran

Options
Search by name