Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Bellpuig. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 207 10 52 152 285 179 242 97 83 197 1.504
Catalunya 197 9 45 126 239 139 201 72 76 163 1.267
Barcelona 7 0 6 12 11 6 16 5 5 15 83
Girona 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 5
Lleida 188 9 39 111 223 132 181 66 69 145 1.163
Tarragona 2 0 0 3 3 1 3 1 2 1 16
Resta de l'Estat 9 1 7 22 41 36 39 23 7 27 212
Andalusia 5 0 5 11 24 21 17 12 1 9 105
Aragó 0 1 0 4 7 3 5 0 2 3 25
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Castella la Manxa 0 0 1 0 2 3 9 5 0 3 23
Castella Lleó 1 0 1 1 3 0 1 0 1 3 11
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Extremadura 1 0 0 4 4 5 1 2 0 4 21
Galícia 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 8
Madrid 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 7
Múrcia 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pais Basc 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 4 5 4 2 2 0 7 25
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bellpuig

Opciones
Búsqueda por nombre