Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Castelldans. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 239 2 3 5 34 27 23 9 9 28 379
Catalunya 217 2 3 5 31 21 23 8 9 27 346
Barcelona 7 1 0 0 1 1 2 1 0 0 13
Girona 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Lleida 209 1 3 4 28 20 20 7 9 26 327
Tarragona 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Resta de l'Estat 21 0 0 0 3 6 0 1 0 1 32
Andalusia 9 0 0 0 2 1 0 1 0 0 13
Aragó 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelldans

Opciones
Búsqueda por nombre