Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Esterri de Cardós. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 17 0 2 0 0 2 2 0 0 5 28
Catalunya 17 0 2 0 0 2 1 0 0 5 27
Barcelona 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 15 0 2 0 0 2 0 0 0 5 24
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Esterri de Cardós

Opciones
Búsqueda por nombre