Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Montgai. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 148 0 0 20 48 15 25 11 10 26 303
Catalunya 142 0 0 20 43 14 25 11 9 25 289
Barcelona 5 0 0 1 6 1 0 1 0 1 15
Girona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lleida 136 0 0 19 37 13 24 10 9 24 272
Tarragona 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Resta de l'Estat 6 0 0 0 5 1 0 0 0 1 13
Andalusia 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
Aragó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Galícia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Montgai

Options
Search by name