Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Montellà i Martinet. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 27 1 3 7 26 21 84 18 4 32 223
Catalunya 25 1 3 6 21 17 53 18 4 27 175
Barcelona 1 1 1 1 2 4 6 1 0 4 21
Girona 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 9
Lleida 24 0 2 5 19 13 42 14 4 20 143
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Resta de l'Estat 2 0 0 1 4 4 24 0 0 4 39
Andalusia 2 0 0 1 2 2 8 0 0 1 16
Aragó 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Galícia 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7
Madrid 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 1 0 7 0 0 1 9
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Montellà i Martinet

Options
Search by name