Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Arboç, l'. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 56 17 364 140 199 94 196 33 43 148 1.290
Catalunya 42 11 99 78 121 45 128 22 34 72 652
Barcelona 10 3 27 22 33 15 27 8 6 21 172
Girona 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 8
Lleida 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Tarragona 32 8 71 55 84 29 100 14 28 48 469
Resta de l'Estat 14 5 263 61 77 49 65 11 8 73 626
Andalusia 7 2 101 38 35 28 34 6 2 38 291
Aragó 2 0 6 1 4 3 1 0 2 4 23
Astúries 0 1 40 4 26 2 12 2 1 14 102
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 18 1 0 0 2 0 0 0 21
Catella-la Manxa 1 1 11 5 1 4 4 0 1 3 31
Catella i Lleó 1 1 62 7 4 0 5 1 1 4 86
Comunitat Valenciana 1 0 4 0 1 1 1 0 1 2 11
Extremadura 0 0 9 1 4 4 1 2 0 2 23
Galícia 0 0 6 1 0 3 1 0 0 1 12
Madrid 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5
Múrcia 1 0 1 2 2 4 1 0 0 3 14
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
País Basc 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Estranger 0 1 2 1 1 0 3 0 1 3 12
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Arboç, l'

Opciones
Búsqueda por nombre