Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Cambrils. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 535 228 225 287 358 746 1.506 179 430 804 5.298
Catalunya 416 84 103 149 209 321 926 85 263 462 3.018
Barcelona 19 25 15 30 21 31 104 17 36 67 365
Girona 4 5 1 2 4 6 19 2 4 9 56
Lleida 6 16 2 7 13 31 29 4 7 31 146
Tarragona 387 38 85 110 171 253 774 62 216 355 2.451
Resta de l'Estat 94 139 110 126 140 416 509 90 150 314 2.088
Andalusia 56 27 32 34 59 203 263 45 50 129 898
Aragó 7 26 12 16 22 36 31 8 20 37 215
Astúries 0 3 4 8 2 6 12 1 4 2 42
Balears 0 2 1 0 1 4 2 1 0 1 12
Canàries 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5
Cantàbria 0 6 1 1 0 0 0 1 2 4 15
Castella la Manxa 6 9 5 17 9 23 23 5 9 17 123
Castella Lleó 4 21 12 19 5 11 42 6 13 25 158
Comunitat Valenciana 4 3 3 3 3 8 23 5 9 25 86
Extremadura 7 10 6 9 26 87 59 4 17 35 260
Galícia 1 4 3 4 1 16 15 1 6 8 59
Madrid 1 12 3 5 2 6 14 8 13 9 73
Múrcia 5 4 1 5 2 7 9 3 1 2 39
Navarra 2 3 2 1 0 1 3 0 2 7 21
Pais Basc 0 7 23 3 5 4 10 2 3 9 66
La Rioja 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5
Ceuta / Melilla 0 1 1 0 3 2 1 0 1 2 11
Estranger 25 5 12 12 9 9 71 4 17 28 192
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Cambrils

Options
Search by name