Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Morell, el. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 105 11 112 67 113 130 132 33 47 120 870
Catalunya 89 7 77 40 80 79 95 16 30 85 598
Barcelona 1 2 2 2 6 6 3 2 3 6 33
Girona 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 7
Lleida 2 0 1 1 2 1 5 0 0 1 13
Tarragona 86 5 74 36 71 72 83 13 27 78 545
Resta de l'Estat 15 4 35 25 31 51 35 17 17 34 264
Andalusia 2 1 9 9 15 25 13 4 2 10 90
Aragó 4 0 1 0 4 3 3 1 3 1 20
Astúries 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 9
Balears 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Catella-la Manxa 4 1 7 2 4 1 5 2 1 6 33
Catella i Lleó 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 12
Comunitat Valenciana 0 0 4 1 1 1 0 2 0 5 14
Extremadura 4 0 3 4 5 10 3 3 2 5 39
Galícia 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
Madrid 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Múrcia 0 1 3 5 0 3 7 2 1 3 25
Navarra 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
Estranger 1 0 0 2 2 0 2 0 0 1 8
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Morell, el

Options
Search by name