Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Torredembarra. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 64 37 87 208 235 415 594 95 150 338 2.223
Catalunya 53 28 55 158 162 187 376 51 122 194 1.386
Barcelona 3 6 11 36 38 32 93 15 34 37 305
Girona 0 0 0 2 0 4 2 1 0 1 10
Lleida 3 1 2 4 6 19 12 3 3 8 61
Tarragona 47 21 42 116 118 132 269 32 85 148 1.010
Resta de l'Estat 8 9 30 45 68 220 198 43 23 137 781
Andalusia 3 3 15 24 30 119 92 26 11 61 384
Aragó 1 3 1 1 6 11 9 3 2 8 45
Astúries 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 5
Balears 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Canàries 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 2 5 10 26 33 3 1 18 99
Catella i Lleó 0 1 0 3 5 9 17 5 3 7 50
Comunitat Valenciana 1 0 1 2 2 2 8 2 1 10 29
Extremadura 1 2 4 4 6 33 16 0 2 13 81
Galícia 0 0 2 0 1 3 6 0 1 2 15
Madrid 0 0 0 3 4 3 5 2 1 4 22
Múrcia 1 0 2 0 2 7 6 0 0 3 21
Navarra 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 8
País Basc 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 8
La Rioja 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 1 2 0 0 1 3 8
Estranger 3 0 2 5 5 8 20 1 5 7 56
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones
Búsqueda por nombre