Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Canovelles. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 11 6 60 99 219 90 74 16 13 67 655
Catalunya 2 3 17 42 88 35 43 9 10 25 274
Barcelona 2 3 16 38 78 27 36 6 8 23 237
Girona 0 0 1 2 9 4 7 2 0 2 27
Lleida 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 6
Tarragona 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
Resta de l'Estat 9 3 42 56 127 54 28 7 3 39 368
Andalusia 8 1 30 28 81 31 18 1 2 19 219
Aragó 0 1 1 2 6 0 0 0 1 0 11
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 6
Catella i Lleó 0 0 1 1 4 2 0 0 0 2 10
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Extremadura 1 0 10 21 28 10 4 5 0 13 92
Galícia 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5
Madrid 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
Múrcia 0 0 0 2 1 5 1 0 0 1 10
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Estranger 0 0 1 1 4 1 3 0 0 3 13
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones
Búsqueda por nombre