Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Masquefa. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 5 0 4 46 28 12 16 3 3 12 129
Catalunya 5 0 1 30 19 7 11 3 2 7 85
Barcelona 4 0 1 28 19 6 11 3 1 7 80
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
Tarragona 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 0 0 1 16 9 5 5 0 1 5 42
Andalusia 0 0 0 9 4 2 2 0 0 1 18
Aragó 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Astúries 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Catella i Lleó 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 5
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 3 2 1 2 0 1 0 9
Galícia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Madrid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Masquefa

Options
Search by name