Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Torrelles de Foix. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 0 0 0 6 24 5 6 2 2 4 49
Catalunya 0 0 0 3 15 2 4 1 1 1 27
Barcelona 0 0 0 3 13 2 4 0 1 1 24
Girona 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Resta de l'Estat 0 0 0 3 9 3 2 1 1 3 22
Andalusia 0 0 0 3 7 3 2 1 0 1 17
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Torrelles de Foix

Options
Search by name