Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Castelló d'Empúries. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 7 1 2 4 22 26 69 11 9 33 184
Catalunya 3 1 2 1 5 7 25 7 6 19 76
Barcelona 1 0 0 0 3 4 5 2 1 4 20
Girona 2 1 2 1 2 2 20 5 5 15 55
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 3 0 0 3 12 13 38 3 2 14 88
Andalusia 0 0 0 0 4 7 21 3 0 7 42
Aragó 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Astúries 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 5
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 0 0 2 6 0 5 0 1 2 17
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 8
Galícia 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Madrid 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 5 6 6 1 1 0 20
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre