Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Torredembarra. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 2 3 15 20 59 37 120 7 9 28 300
Catalunya 1 2 10 11 35 15 73 5 9 14 175
Barcelona 0 0 2 4 6 8 19 2 3 1 45
Girona 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Lleida 0 0 1 0 2 0 5 0 1 0 9
Tarragona 1 2 7 7 27 7 47 3 5 13 119
Resta de l'Estat 1 1 5 9 24 21 46 2 0 13 122
Andalusia 0 0 2 3 10 13 22 0 0 7 57
Aragó 1 0 0 1 3 1 5 1 0 2 14
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 6
Catella i Lleó 0 0 0 1 3 1 3 0 0 1 9
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 2 1 5 0 0 0 9
Extremadura 0 0 1 1 2 2 5 0 0 1 12
Galícia 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Madrid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
País Basc 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones
Búsqueda por nombre