Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Alt Empordà. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 2.948 793 5.040 5.510 4.823 3.509 12.083 317 35.023
Catalunya 2.403 609 3.952 4.234 2.461 2.942 7.114 46 23.761
Barcelona 425 92 413 415 330 115 637 10 2.437
Girona 1.914 506 3.491 3.745 2.090 2.796 6.377 30 20.949
Lleida 46 6 27 35 23 12 52 5 206
Tarragona 18 5 21 39 18 19 48 1 169
Resta de l'Estat 428 154 983 1.099 2.058 403 4.486 266 9.877
Andalusia 109 75 390 600 1.238 246 2.867 102 5.627
Aragó 44 8 57 35 69 12 91 9 325
Astúries 10 2 15 12 14 1 26 2 82
Balears 12 2 6 9 6 3 14 0 52
Canàries 0 3 7 4 7 2 6 0 29
Cantàbria 1 2 6 5 10 0 13 0 37
Catella-la Manxa 19 9 55 46 92 24 182 20 447
Catella i Lleó 69 13 119 82 182 24 229 37 755
Comunitat Valenciana 27 4 47 44 45 37 94 9 307
Extremadura 29 10 114 149 197 26 640 26 1.191
Galícia 20 9 39 34 97 13 132 12 356
Madrid 33 5 48 33 31 5 79 23 257
Múrcia 9 7 24 13 25 3 44 12 137
Navarra 8 0 6 4 4 0 6 3 31
País Basc 17 5 28 18 21 0 30 2 121
La Rioja 12 0 5 2 2 2 4 2 29
Ceuta / Melilla 9 0 17 9 18 5 29 7 94
Estranger 117 30 105 177 304 164 483 5 1.385
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre