Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Alta Ribagorça. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 175 23 98 131 199 163 469 1 1.259
Catalunya 131 13 74 89 132 137 283 0 859
Barcelona 20 1 2 6 10 5 15 0 59
Girona 0 0 0 1 0 0 3 0 4
Lleida 111 12 71 81 119 130 262 0 786
Tarragona 0 0 1 1 3 2 3 0 10
Resta de l'Estat 43 10 24 42 65 26 184 1 395
Andalusia 6 0 2 10 23 4 70 1 116
Aragó 25 8 16 23 27 22 73 0 194
Astúries 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 1 0 1 0 9 0 12
Catella i Lleó 2 0 3 0 5 0 5 0 15
Comunitat Valenciana 4 0 0 1 2 0 3 0 10
Extremadura 2 0 1 1 2 0 3 0 9
Galícia 0 2 0 4 4 0 16 0 26
Madrid 1 0 0 1 1 0 3 0 6
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Navarra 1 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 2 0 2 0 5
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Alta Ribagorça

Opciones
Búsqueda por nombre