Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Pla de l'Estany. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 923 187 1.036 881 587 804 4.004 8 8.430
Catalunya 809 169 952 806 463 753 3.224 3 7.179
Barcelona 107 18 87 68 38 30 164 0 512
Girona 688 150 862 738 421 723 3.048 3 6.633
Lleida 9 0 1 0 3 0 8 0 21
Tarragona 5 1 2 0 1 0 4 0 13
Resta de l'Estat 92 17 75 57 111 30 635 5 1.022
Andalusia 22 10 25 26 76 12 400 2 573
Aragó 7 1 6 2 3 4 10 0 33
Astúries 3 1 2 1 1 1 2 0 11
Balears 2 0 2 0 1 0 1 0 6
Canàries 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Cantàbria 2 0 0 1 0 2 0 0 5
Catella-la Manxa 5 0 8 3 6 1 56 1 80
Catella i Lleó 27 2 9 8 2 3 30 0 81
Comunitat Valenciana 3 1 4 3 0 0 9 0 20
Extremadura 1 1 4 5 8 4 60 1 84
Galícia 6 0 4 2 4 1 29 1 47
Madrid 5 1 6 5 2 1 14 0 34
Múrcia 1 0 1 0 2 0 5 0 9
Navarra 2 0 0 0 1 0 0 0 3
País Basc 5 0 1 1 3 1 15 0 26
La Rioja 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Ceuta / Melilla 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Estranger 22 1 9 18 13 21 145 0 229
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Pla de l'Estany

Opcions
Cerca per nom