Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Arenys de Munt. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 153 26 165 197 169 124 879 1 1.714
Catalunya 128 21 144 172 106 104 643 1 1.319
Barcelona 116 20 140 166 103 102 617 1 1.265
Girona 4 1 2 3 1 1 17 0 29
Lleida 7 0 2 2 1 0 2 0 14
Tarragona 1 0 0 1 1 1 7 0 11
Resta de l'Estat 20 5 17 22 57 19 223 0 363
Andalusia 8 3 8 9 36 12 147 0 223
Aragó 2 1 2 2 3 0 11 0 21
Astúries 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Balears 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 2 7 4 18 0 32
Catella i Lleó 1 0 1 1 1 0 9 0 13
Comunitat Valenciana 2 0 1 1 0 0 5 0 9
Extremadura 0 0 3 0 6 1 11 0 21
Galícia 1 0 0 4 0 0 2 0 7
Madrid 1 0 1 0 0 0 3 0 5
Múrcia 1 1 0 1 1 1 13 0 18
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 1 1 1 0 4
Estranger 5 0 4 3 6 1 13 0 32
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Arenys de Munt

Options
Search by name