Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Barcelona. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 129.077 22.501 149.044 97.368 65.873 2.312 156.705 1.050 623.930
Catalunya 93.321 16.640 111.989 71.617 30.618 1.359 85.625 247 411.416
Barcelona 83.522 15.012 105.470 66.773 27.712 1.248 80.122 210 380.069
Girona 2.947 569 1.814 1.356 709 36 1.390 16 8.837
Lleida 4.046 583 2.778 2.098 1.392 34 2.469 13 13.413
Tarragona 2.806 476 1.927 1.390 805 41 1.644 8 9.097
Resta de l'Estat 30.357 4.834 34.075 23.201 32.398 879 68.222 781 194.747
Andalusia 5.305 1.030 8.272 6.636 11.020 436 24.771 243 57.713
Aragó 4.580 777 4.851 3.127 2.947 71 6.598 58 23.009
Astúries 506 86 485 313 367 3 599 14 2.373
Balears 680 90 308 256 116 8 209 14 1.681
Canàries 287 31 214 118 108 2 141 4 905
Cantàbria 404 76 339 205 193 8 298 3 1.526
Catella-la Manxa 1.822 290 2.581 1.710 2.514 52 6.409 48 15.426
Catella i Lleó 5.920 687 6.128 3.269 4.581 77 9.239 100 30.001
Comunitat Valenciana 2.325 365 1.880 1.584 1.265 49 2.580 52 10.100
Extremadura 1.123 182 1.867 1.195 2.165 53 5.041 79 11.705
Galícia 2.164 313 2.725 2.022 4.639 56 7.383 42 19.344
Madrid 1.860 363 1.612 924 603 18 1.152 41 6.573
Múrcia 708 173 975 721 871 15 1.944 24 5.431
Navarra 816 85 452 282 247 5 447 9 2.343
País Basc 1.033 155 592 424 265 7 442 9 2.927
La Rioja 500 70 354 196 178 6 396 5 1.705
Ceuta / Melilla 324 61 440 219 319 13 573 36 1.985
Estranger 5.399 1.027 2.980 2.550 2.857 74 2.858 22 17.767
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Options
Search by name