Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Masnou, el. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 1.301 335 1.385 1.175 587 137 2.162 8 7.090
Catalunya 899 233 1.070 877 305 79 1.227 1 4.691
Barcelona 828 215 1.029 836 282 75 1.171 1 4.437
Girona 28 6 15 15 11 3 26 0 104
Lleida 31 6 16 16 8 1 19 0 97
Tarragona 12 6 10 10 4 0 11 0 53
Resta de l'Estat 313 82 273 256 259 43 886 7 2.119
Andalusia 63 20 86 78 112 9 362 4 734
Aragó 53 9 30 21 15 3 42 2 175
Astúries 7 1 3 3 1 0 5 0 20
Balears 5 1 0 5 0 0 1 0 12
Canàries 5 0 1 2 2 1 3 0 14
Cantàbria 4 1 3 3 1 0 1 0 13
Catella-la Manxa 14 2 12 15 13 1 52 0 109
Catella i Lleó 57 8 40 26 18 1 73 0 223
Comunitat Valenciana 19 6 13 21 11 2 33 0 105
Extremadura 17 7 24 27 38 23 189 0 325
Galícia 19 8 9 16 18 3 51 1 125
Madrid 17 6 26 11 7 0 16 0 83
Múrcia 5 3 11 11 12 0 32 0 74
Navarra 8 2 6 3 1 0 4 0 24
País Basc 9 5 5 12 5 0 5 0 41
La Rioja 4 3 3 2 0 0 6 0 18
Ceuta / Melilla 7 0 1 0 5 0 11 0 24
Estranger 89 20 42 42 23 15 49 0 280
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Masnou, el

Opcions
Cerca per nom