Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Mediona. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 22 3 23 34 30 71 195 0 378
Catalunya 18 3 22 29 18 63 180 0 333
Barcelona 18 3 21 27 16 61 179 0 325
Girona 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tarragona 0 0 0 1 1 2 0 0 4
Resta de l'Estat 4 0 1 5 11 8 14 0 43
Andalusia 2 0 0 4 8 3 11 0 28
Aragó 1 0 1 0 0 2 0 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Mediona

Options
Search by name