Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Palau-solità i Plegamans. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 291 107 482 421 215 70 1.476 1 3.063
Catalunya 213 79 366 310 123 61 909 0 2.061
Barcelona 199 70 352 297 115 60 871 0 1.964
Girona 6 2 8 3 3 0 10 0 32
Lleida 5 6 4 5 4 1 16 0 41
Tarragona 3 1 2 5 1 0 12 0 24
Resta de l'Estat 68 27 108 108 89 9 547 1 957
Andalusia 25 12 35 45 49 6 302 0 474
Aragó 5 2 14 12 5 0 28 0 66
Astúries 1 1 2 1 1 0 0 0 6
Balears 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Canàries 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 1 1 2 0 1 0 3 0 8
Catella-la Manxa 4 0 11 14 11 2 51 0 93
Catella i Lleó 10 4 12 6 1 0 37 0 70
Comunitat Valenciana 7 1 7 4 3 0 13 0 35
Extremadura 6 2 6 7 10 0 48 1 80
Galícia 2 1 5 6 5 0 20 0 39
Madrid 0 0 4 3 0 0 12 0 19
Múrcia 3 1 3 7 2 1 13 0 30
Navarra 2 1 2 1 0 0 13 0 19
País Basc 0 0 3 1 0 0 4 0 8
La Rioja 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 1 1 1 0 2 0 5
Estranger 10 1 8 3 3 0 20 0 45
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Palau-solità i Plegamans

Options
Search by name