Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Torrelles de Foix. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 29 4 34 29 46 57 276 7 482
Catalunya 21 4 31 25 31 51 172 0 335
Barcelona 20 4 31 24 27 49 156 0 311
Girona 0 0 0 0 2 0 4 0 6
Lleida 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Tarragona 0 0 0 1 1 2 11 0 15
Resta de l'Estat 5 0 3 3 15 6 99 6 137
Andalusia 0 0 1 3 9 3 61 4 81
Aragó 0 0 0 0 1 2 2 0 5
Astúries 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Balears 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Catella i Lleó 3 0 0 0 0 0 6 0 9
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 2 1 4 0 8
Extremadura 1 0 0 0 1 0 12 2 16
Galícia 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Madrid 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Múrcia 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Estranger 3 0 0 1 0 0 5 1 10
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torrelles de Foix

Opciones
Búsqueda por nombre