Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Vallgorguina. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 39 10 34 39 33 22 110 0 287
Catalunya 30 6 30 31 25 22 103 0 247
Barcelona 29 6 29 28 23 21 101 0 237
Girona 1 0 0 1 2 1 2 0 7
Lleida 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Tarragona 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 7 3 3 7 8 0 6 0 34
Andalusia 0 2 2 4 2 0 2 0 12
Aragó 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Astúries 1 0 0 0 2 0 1 0 4
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 2 3 0 0 0 6
Catella i Lleó 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Comunitat Valenciana 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Extremadura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Madrid 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 2 1 1 1 0 0 1 0 6
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Vallgorguina

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre