Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Begur. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 78 26 102 114 164 59 454 9 1.006
Catalunya 59 18 87 91 81 31 214 3 584
Barcelona 24 6 18 11 12 1 21 1 94
Girona 35 12 68 80 68 30 188 2 483
Lleida 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Tarragona 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Resta de l'Estat 15 5 12 18 71 16 186 6 329
Andalusia 1 4 5 11 53 10 145 5 234
Aragó 2 0 0 1 3 0 7 0 13
Astúries 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Balears 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 2 1 13 0 17
Catella i Lleó 2 0 2 1 2 1 2 0 10
Comunitat Valenciana 2 0 1 1 2 0 2 0 8
Extremadura 3 1 0 1 2 3 8 1 19
Galícia 1 0 0 2 2 1 5 0 11
Madrid 2 0 2 0 0 0 3 0 7
Múrcia 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 2 0 0 0 1 0 4
Estranger 4 3 3 5 12 12 54 0 93
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Begur

Opciones
Búsqueda por nombre