Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Bescanó. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 104 30 158 116 80 140 678 5 1.311
Catalunya 91 29 150 106 64 135 585 0 1.160
Barcelona 6 4 14 9 1 6 21 0 61
Girona 82 25 136 96 61 129 562 0 1.091
Lleida 2 0 0 1 2 0 2 0 7
Tarragona 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 9 1 7 10 16 4 90 5 142
Andalusia 4 0 2 7 9 1 60 3 86
Aragó 2 0 0 0 0 0 4 0 6
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Canàries 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Catella-la Manxa 1 0 0 0 1 0 3 0 5
Catella i Lleó 0 0 2 0 2 1 3 1 9
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 2 11 0 13
Galícia 0 0 0 1 1 0 3 1 6
Madrid 1 0 2 1 1 0 0 0 5
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 0 0 1 2 0 0 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Estranger 4 0 1 0 0 1 3 0 9
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name