Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Campllong. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 2 2 2 8 6 28 67 0 115
Catalunya 2 2 2 5 5 26 61 0 103
Barcelona 0 1 0 0 1 2 1 0 5
Girona 2 1 2 5 4 24 60 0 98
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 0 2 1 2 5 0 10
Andalusia 0 0 0 0 1 1 3 0 5
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Campllong

Options
Search by name