Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Riells i Viabrea. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 41 7 43 28 33 24 231 0 407
Catalunya 34 4 29 23 24 20 163 0 297
Barcelona 27 2 21 14 13 7 109 0 193
Girona 5 2 8 9 11 13 51 0 99
Lleida 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Tarragona 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Resta de l'Estat 6 3 13 4 8 2 66 0 102
Andalusia 0 2 4 2 5 0 36 0 49
Aragó 1 1 1 0 1 0 4 0 8
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Catella-la Manxa 1 0 0 0 1 0 2 0 4
Catella i Lleó 2 0 2 0 0 1 3 0 8
Comunitat Valenciana 0 0 1 1 0 0 3 0 5
Extremadura 1 0 2 0 1 1 9 0 14
Galícia 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Madrid 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Múrcia 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Estranger 1 0 1 1 1 2 2 0 8
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Riells i Viabrea

Opciones
Búsqueda por nombre