Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Salt. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 698 122 1.300 1.259 1.106 106 4.441 30 9.062
Catalunya 539 87 1.004 907 497 74 2.331 10 5.449
Barcelona 54 7 92 111 54 4 170 2 494
Girona 472 77 896 762 428 68 2.089 7 4.799
Lleida 9 3 11 29 10 1 53 1 117
Tarragona 4 0 5 5 5 1 19 0 39
Resta de l'Estat 143 34 278 331 586 24 2.042 20 3.458
Andalusia 67 17 146 191 379 18 1.358 11 2.187
Aragó 7 3 12 15 11 1 42 0 91
Astúries 1 0 2 7 6 0 13 0 29
Balears 0 0 2 2 1 0 1 0 6
Canàries 1 0 0 1 1 0 1 0 4
Cantàbria 0 0 1 1 1 0 2 0 5
Catella-la Manxa 13 3 24 23 31 0 107 1 202
Catella i Lleó 7 2 32 29 33 1 117 3 224
Comunitat Valenciana 11 0 8 4 10 0 19 2 54
Extremadura 17 6 20 36 66 2 250 0 397
Galícia 7 1 4 9 20 0 47 1 89
Madrid 6 0 10 3 10 1 23 1 54
Múrcia 3 1 7 4 7 1 28 0 51
Navarra 0 0 3 0 0 0 2 0 5
País Basc 2 0 3 4 2 0 14 0 25
La Rioja 0 0 0 0 3 0 3 1 7
Ceuta / Melilla 1 1 4 2 5 0 15 0 28
Estranger 16 1 18 21 23 8 68 0 155
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options
Search by name