Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Bellpuig. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 134 38 125 202 123 178 697 7 1.504
Catalunya 122 34 118 185 90 170 546 2 1.267
Barcelona 11 0 9 14 9 4 35 1 83
Girona 1 0 0 1 1 0 2 0 5
Lleida 108 32 108 167 80 164 503 1 1.163
Tarragona 2 2 1 3 0 2 6 0 16
Resta de l'Estat 12 4 6 13 32 7 134 4 212
Andalusia 2 2 1 6 12 4 78 0 105
Aragó 3 0 0 2 4 1 15 0 25
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Castella la Manxa 0 2 3 0 7 0 9 2 23
Castella Lleó 1 0 2 0 2 1 4 1 11
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Extremadura 1 0 0 0 4 0 15 1 21
Galícia 4 0 0 1 1 1 1 0 8
Madrid 0 0 0 2 0 0 5 0 7
Múrcia 0 0 0 2 1 0 2 0 5
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pais Basc 1 0 0 0 1 0 1 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 1 4 1 1 17 1 25
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bellpuig

Opciones
Búsqueda por nombre