Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Miralcamp. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 28 2 49 37 24 147 141 0 428
Catalunya 26 1 46 35 19 140 121 0 388
Barcelona 1 0 1 3 0 4 2 0 11
Girona 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lleida 25 1 44 30 19 135 119 0 373
Tarragona 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Resta de l'Estat 2 1 3 2 5 6 19 0 38
Andalusia 1 1 2 1 3 5 12 0 25
Aragó 1 0 1 1 0 0 2 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 1 1 2 0 4
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Miralcamp

Opciones
Búsqueda por nombre