Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Sudanell. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 17 3 33 17 18 158 49 0 295
Catalunya 14 3 33 15 15 138 42 0 260
Barcelona 0 0 1 0 0 11 0 0 12
Girona 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lleida 14 3 32 15 15 122 42 0 243
Tarragona 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Resta de l'Estat 2 0 0 2 3 20 7 0 34
Andalusia 0 0 0 0 0 5 3 0 8
Aragó 0 0 0 0 1 5 0 0 6
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 1 0 0 1 0 1 1 0 4
Extremadura 0 0 0 0 2 5 3 0 10
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Múrcia 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sudanell

Options
Search by name