Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Tornabous. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 24 4 18 15 20 143 84 0 308
Catalunya 23 4 18 15 18 134 73 0 285
Barcelona 1 0 3 2 1 5 1 0 13
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 22 4 15 13 17 129 72 0 272
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 0 0 0 2 8 11 0 22
Andalusia 0 0 0 0 2 1 7 0 10
Aragó 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Madrid 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name