Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Verdú. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 34 3 26 33 24 144 157 0 421
Catalunya 31 3 26 30 21 141 142 0 394
Barcelona 6 0 1 3 3 6 15 0 34
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 24 2 25 26 17 128 125 0 347
Tarragona 1 1 0 1 1 7 2 0 13
Resta de l'Estat 1 0 0 2 3 3 15 0 24
Andalusia 0 0 0 2 2 2 10 0 16
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Astúries 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Verdú

Opciones
Búsqueda por nombre