Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Aldover. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 19 4 17 38 24 99 103 0 304
Catalunya 17 4 15 37 24 84 98 0 279
Barcelona 0 0 2 2 0 1 3 0 8
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tarragona 17 4 13 35 24 83 94 0 270
Resta de l'Estat 2 0 2 1 0 14 5 0 24
Andalusia 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Aragó 0 0 1 0 0 5 1 0 7
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 1 1 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 1 1 0 7 1 0 10
Extremadura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Aldover

Opciones
Búsqueda por nombre