Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Arboç, l'. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 74 19 99 142 135 43 777 1 1.290
Catalunya 49 14 70 108 53 31 327 0 652
Barcelona 17 3 15 18 17 8 94 0 172
Girona 1 0 0 2 2 0 3 0 8
Lleida 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Tarragona 31 11 55 88 34 23 227 0 469
Resta de l'Estat 22 4 28 32 80 12 447 1 626
Andalusia 5 1 10 12 44 5 214 0 291
Aragó 5 0 2 0 3 3 10 0 23
Astúries 6 1 9 8 12 0 65 1 102
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 1 3 0 17 0 21
Catella-la Manxa 1 1 1 5 2 1 20 0 31
Catella i Lleó 2 0 3 3 6 1 71 0 86
Comunitat Valenciana 0 0 2 0 4 1 4 0 11
Extremadura 0 0 1 1 2 0 19 0 23
Galícia 0 0 0 0 2 0 10 0 12
Madrid 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Múrcia 0 1 0 1 2 1 9 0 14
Navarra 2 0 0 0 0 0 0 0 2
País Basc 0 0 0 0 0 0 3 0 3
La Rioja 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Estranger 3 1 1 2 2 0 3 0 12
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Arboç, l'

Options
Search by name